Regenboogbaby in mijn studio

Regenboogbaby in mijn studio.

Dit prachtige meisje was twee weken geleden in mijn studio.
Zij is een regenboogbaby.
Weet je wat een regenboog baby is?

= Dutch and English versions below =

Elise LR logo JelkafotografieElise LR logo Jelkafotografie 5766Elise LR logo Jelkafotografie 5743Elise LR logo Jelkafotografie 5722Elise LR logo Jelkafotografie 5660Elise LR logo Jelkafotografie 5643Elise LR logo Jelkafotografie 5632

Ik wilde dit bericht al geruime tijd schrijven, maar ik zat vast. Wat zou je ooit kunnen zeggen over de ouders en hun gevoelens na het ter wereld brengen van een stil geboren baby. Als je dit nog nooit hebt meegemaakt, kun je niet weten hoe gebroken zij zich voelen, wat zij hebben meegemaakt en hoe hun nachten waren na zo'n hartverscheurend verlies. Zelfs als we hen woorden van steun en hoop willen geven, hoe doe je dat? Hoe behandel je een hart dat in een miljoen stukjes is gebroken ..?

Vorig jaar, tijdens de zomer, ontving ik het meest trieste nieuws ooit tijdens mijn carrière. Een man en een vrouw die een Newborn rapportage hadden geboekt, hadden hun baby verloren.. Ik voelde me dagenlang diep triest, denkend aan wat allemaal zouden kunnen doormaken. Wat ik voelde was zeker absoluut niets vergeleken met hoe zij zich moesten voelen. Ik probeerde hen woorden van steun, begrip en troost te geven, maar ik had geen idee of dat ook maar iets zou helpen.

Ik kon alleen maar hopen dat ze sterk genoeg zouden zijn om hier doorheen te kunnen geraken en dapper genoeg om het in de toekomst misschien nog eens te proberen. En als een aangename verrassing belden zij mij een jaar later met het prachtige nieuws dat ze leven hadden gegeven aan een perfect klein engeltje; een meisje!

Zij is de ware belichaming van het leven. Zij is de regenboog na de storm. Haar naam is Elise <3

Uit de statistieken voor 2017 van België blijkt dat 773 kinderen stil zijn geboren na een zwangerschap van 22 weken of meer (4,6 per 1.000 baby's worden stil geboren).

Dat zijn 773 koppels alleen al in België in slechts één jaar tijd...

Stel je voor hoeveel still geboren er dan in de hele wereld moeten zijn. Elke dag, elk jaar ...

Dat zijn allemaal mensen die steun nodig hebben. Die hoop en kracht nodig hebben, om het leven en de liefde opnieuw een kans te geven.

Ik ben zo blij en dankbaar dat ik deze ouders een vorm van troost heb kunnen bieden door herinneringen voor hen te creëren, die hen altijd aan die regenboog zullen herinneren na de storm. Dat iets moois kan komen na een moeilijke tijd...

=====================================================================================

I wanted to write this post for a quite some time already, but I was stuck. What could one possibly say about the parents and their feelings after bringing a stillborn baby to the world. If you have never experienced this, you can never know how broken they feel, what they went trough and how their nights were after such a heart breaking loss. Even when we wish to give them words of support and hope, how do you do that? How do you treat a heart which is broken to a million pieces..?

Last year, during the summer, I received the saddest news ever during my career. A husband and wife that booked a Newborn session had lost their baby.. I felt devastated for days, thinking what they could possibly be going trough. What I felt was surely absolutely nothing compared to how they had to be be feeling.. I tried to give them words of support, understanding and consolation, but I had no idea if it would really help.

I could only hope that they could be strong enough to get through this and brave enough to maybe try once again in the future. And as a pleasant surprise they called me one year later with the wonderful news that they gave life to a perfect little angel; a little baby girl!
She is the true embodiment of life. She is the rainbow after the storm. Her name is Elise <3

The statistics for 2017 of Belgium reveal that 773 children were born dead after a pregnancy of 22 weeks or more (4.6 per 1,000 babies are stillborn).

That is 773 couples only in Belgium in only one year...
Imagine how many stillborns there must be then in the whole world. Every day, every year... Those are all people who need support. Who need hope and strength, to try again to give chance to life and love.

I am so happy and thankful that I managed to give these parents a solace by creating memories for them, which will always remind them of that rainbow after the storm. That something beautiful can come after a difficult time...